نام محصول
قیمت هر عدد ( ریال )
قیمت هرکیلو (ریال)
توضیحات
کنسرو ماهی زده جلوه

جهت استعلام قیمت با این شماره تماس بگیرید.

09151313093

کنسرو ماهی مارلین فلفلی جلوه

کنسرو ماهی مارلین هوور جلوه

قند 4 کیلویی کارتنی صدرا

قند 2 کیلویی کارتنی صدرا

قند 500 گرمی سلفون صدرا

دانه سویا ( بندر امام )

مخصوص کارخانه های روغن کشی

کنجاله سویا پلیت

کلهر بندر امام

کنجاله سویا پلیت

کلهر کرمانشاه

کنجاله سویا پلیت

ناب دانه سمنان

ذرت

روس بندر نوشهر

ذرت

روس بمدر امیرآباد

نام محصول
قیمت هر عدد ( ریال )
قیمت هر کیلو (ریال)
توضیحات
ذرت

برزیل بندر امام

جو

قزاق بندر امیر آباد

روغن خام سویا

کرمانشاه ( جهت مرغداری )

روغن خام سویا

ناب دانه ( جهت مرغداری )

روغن خام سویا

بندر امام ( جهت مرغداری )