کشت و صنعت دشت طلایـــی

شرکت مبتکران دشت طلایی به منظور تأمین انواع محصولات کشاورزی و صنایع غذایی با بهره مندی ازمدیران مجرب وکارآمددرشهرستان تربت حیدریه، قطب تولید زعفران دنیا درسال ۱۳۹۹ ثبت وشروع به فعالیت نموده است.مدیران این مجموعه باداشتن ۳۰سال سابقه فعالیت اقتصادی درعرصه های مختلف تجارت و بازرگانی امروزه به عنوان یکی ازتامین کننده های اقلام اساسی مورد نیاز کارخانجات وبنکداران درکشورشناخته شده است.

هدف این مجموعه درراستای خدمت صادقانه به مشتریان خودمی باشد.

شرکت دشت طلایی