مبتکران دشت طلایـــی

شرکت کشت صنعت وتجارت مبتکران دشت طلایی شماره ثبت۳۴۰۳

تهیه و تأمین شکرازکارخانجات داخلی وخارجی وسایرمحصولات کشاورزی وصنایع غذایی

شرکت مبتکران دشت طلایی به منظور تأمین انواع محصولات کشاورزی وصنایع غذایی بابهره مندی ازمدیران مجرب وکارآمددرشهرستان تربت حیدریه،قطب تولید زعفران دنیا درسال ۱۳۹۹ثبت وشروع به فعالیت نموده است.مدیران این مجموعه باداشتن۳۰سال سابقه فعالیت اقتصادی درعرصه های مختلف تجارت و بازرگانی امروزه به عنوان یکی ازتامین کننده های اقلام اساسی مورد نیاز کارخانجات وبنکداران درکشورشناخته شده است.

هدف این مجموعه درراستای خدمت صادقانه به مشتریان خودمی باشد.

اعضــای مـــا

مهدی ذره پرور

متولد ۱۳۵۷ تربت حیدریه، رئیس هیئت مدیره شرکت و چهره ی نامی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ و مدیر نمونه ی کشوری در زمینه کیفیت و برندسازی کالا و سابقه ی ۳۰ سال حضور در بازار

نرگس حمامی

متولد ۱۳۶۵ مدیرعامل شرکت و سابقه ی حضور در همایش مدیران ارزشمند و دریافت گواهی از دانشگاه هالیچ ترکیه و سابقه ۶ سال حضوردربازار