نام محصول
قیمت رسمی هر 10 کیلو
محل تحویل
توضیحات
برنج ایرانی طارم هاشمی

جهت استعلام قیمت با این شماره تماس بگیرید.

09151313093

برنج ایرانی ندا

برنج ایرانی شیرودی

برنج ایرانی فجر

برنج ایرانی سرلاشه طارم

برنج ایرانی امراللهی