مبتکران دشت طلایی

تأمین شکر کارخانجات و بنکداران

مبتکران دشت طلایی

نمــایندگــی فــروش انــواع برنــج

مبتکران دشت طلایی

تأمین کننده انواع حبوبات وغلات

thin

مبتکــران دشــت طلایـــی

تهیه و تأمین شکر از کارخانجات داخلی و خارجی و سایر محصولات کشاورزی و صنایع غذایی

دربــاره مــا

شرکت مبتکران دشت طلایی به منظور تأمین انواع محصولات کشاورزی وصنایع غذایی بابهره مندی ازمدیران مجرب وکارآمددرشهرستان تربت حیدریه،قطب تولید زعفران دنیا درسال ۱۳۹۹ثبت وشروع به فعالیت نموده است.

کشت

صنعت

تجارت

خدمــات و محصــولات

هــدف مــــا

هدف شرکت کشت صنعت وتجارت مبتکران دشت طلایی در راستای خدمت صادقانه به مشتریان خود می باشد.

0 %

مشتری راضی

0 +

سال تجربه

0 +

تعداد محصولات

0

تعداد اعضا

اعضــای مـــا

مهدی ذره پرور

متولد ۱۳۵۷ تربت حیدریه، رئیس هیئت مدیره شرکت و چهره ی نامی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ و مدیر نمونه ی کشوری در زمینه کیفیت و برندسازی کالا و سابقه ی ۳۰ سال حضور در بازار

نرگس حمامی

متولد ۱۳۶۵ مدیرعامل شرکت و سابقه ی حضور در همایش مدیران ارزشمند و دریافت گواهی از دانشگاه هالیچ ترکیه و سابقه ۶ سال حضوردربازار

گالــری تصاویـــر

آخریــن مقــالات

اخبار شکر
مبتکران دشت طلاییتأمین شکر کارخانجات و بنکدارانمشاهده خدماتمبتکران دشت طلایینمــایندگــی فــروش انــواع برنــج مشاهده خدماتمبتکران دشت طلاییتأمین کننده انواع حبوبات
شکرسفیدبهتراست یاقهوه ای؟
شکر انواع مختلفی دارد که نوع قهوه‌ای و سفید آن از محبوب‌ترین انواع آن‌هاست.با توجه به اینکه شکر سفید و
خواص بعضی از حبوبات
نخود یکی از پرخاصیت ترین حبوبات ها نخود است. نخود منشا بسیاری از مواد معدنی و ویتامین های لازم بدن

رضایــت مشتـــری

0:00
0:00