نام محصول
(ریال)قیمت یک عدد
محل تحویل
توضیحات
رب 800گرمی آسان بازشوایرانا

جهت استعلام قیمت با این شماره تماس بگیرید.

09151313093

رب 400گرمی آسان بازشوایرانا

کنسرولوبیا

کمپوت سیب

کنسرونخودسبز

رب یک کیلویی گلچهره

رب 800گرمی آسان بازشو

رب نیم کیلویی گلچهره

رب 450 گرمی جلوه

رب 900 گرمی جلوه

رب شیشه ای 1 و 2.2 کیلویی جلوه 

رب 900 گرمی جلوه با درپوش

نام محصول
(ریال)قیمت یک عدد
محل تحویل
توضیحات
کنسروترشی سیر مروارید شیشه سوپر ویژه جلوه

کنسرو ترشی سیر مرواریدشیشه ویژه جلوه

کنسرو ترشی سیر مرواریدشیشه ممتاز جلوه

کنسرو ترشی سیرگل باکارامل جلوه

رب کوجه فرنگی ( 4200 گرمی درب ساده ) جلوه

رب کوجه فرنگی ( 4200 گرمی ساده با درپوش ) جلوه

رب گوجه فرنگی ( حلب 8.5 کیلوگرمی ) جلوه

رب گوجه فرنگی ( حلب 17 کیلوگرمی ) جلوه

کنسرو ترشی مخلوط شیشه ( درشت ) جلوه

کنسرو ترشی مخلوط شیشه ( ریز ) جلوه

کنسرو ترشی فلفل شیشه

کنسرو ترشی مخلود لیته شیشه ( با رب گرجه (

نام محصول
(ریال)قیمت یک عدد
محل تحویل
توضیحات
رب گوجه فرنگی ( 450 گرمی کلیدی ) جلوه

رب گوجه فرنگی ( 900 گرمی کلیدی ) جلوه

 رب گوجه فرنگی ( 450 گرمی کلیدی ) جلوه با درپوش

رب گوجه فرنگی شیشه ای یک کیلویی جلوه

رب گوجه فرنگی شیشه ای بانکه 2 کیلویی جلوه

کنسرو تن ماهی زرده ( 180 گرمی کلیدی ) جلوه

کنسرو ماهی مارلین فلفلی ( 180 گرمی کلیدی ) جلوه

کنسرو تن ماهی هوور ( 180 گرمی کلیدی ) جلوه

کنسرو خیارشور ( سوپر ویژه ) جلوه

کنسرو خیارشور شیشه ( ویژه ) جلوه

کنسرو خیارشور شیشه ( ممتاز ) جلوه

کنسرو خیارشور شیشه ( درجه یک )

نام محصول
(ریال)قیمت یک عدد
محل تحویل
توضیحات
کنسرو خیارشور شیشه ( سوپر ویژه ) جلوه

کنسرو خیارشور شیشه ( ویژه ) جلوه

کنسرو خیارشور شیشه ( ممتاز ) جلوه

کنسرو خیارشور شیشه ( درجه یک ) جلوه

کنسرو زیتون شیشه ( سوپر رویال ) جلوه

کنسرو زیتون شیشه ( سوپر ویژه ) جلوه

کنسرو زیتون شیشه ( ویژه ) جلوه

کنسرو زیتون شیشه ( ممتاز )