نام محصول
قیمت رسمی هر کیلو
قیمت غیر رسمی هر کیلو
توضیحات
شکر قهوه ای

18100+1%

شکر سیرجان داخلی

18000+1%

شکر صادراتی

600 دلار

 شکر تربت حیدریه

18000+1%

شکر تربت جام

18000+1%

شکر تفاله خشک

8500

شکر شیروان

18000+1%

شکر زرد

16100

حداقل سفارش 100 تن می باشد

شکر چناران

17850+1%

شکر شیرین مشهد

17900+1%

شکر جنوب – همدان – میاندوآب

18200

شکر خوی- ارومیه

18290

ـ

نام محصول
قیمت رسمی هر کیلو
قیمت غیر رسمی هر کیلو
توضیحات
 شکر جوین

18420

شکر پیرانشهر – بالی عسلی

18100

شکر نیشابور

18000+1%

شکر اقلید

18050

تفاله تر تربت حیدریه

1900

ملاس تربت حیدریه

6600

شکر نقش جهان – دزفول

17900

شکر اسلام آباد

18150

شکر  شاهرود

18070

شکر فریمان

18030

شکر میبد

18350

شکر شهرکرد

18380

ـ