نام محصول
قیمت رسمی هر کیلو
قیمت غیر رسمی هر کیلو
توضیحات
شکر قهوه ای

شکر تربت حیدریه

شکر صادراتی سیرجان

شکر سیرجان داخلی

شکر بیستون

شکر تربت حیدریه – شیرین مشهد

شکر اسلام آباد

شکر زرد

شکر صادراتی هندی

شکر میاندوآب – خوی

شکر مغان – همدان

شکر دزفول – کوار

ـ

نام محصول
قیمت رسمی هر کیلو
قیمت غیر رسمی هر کیلو
توضیحات
شکر پیرانشهر

شکر بالی عسلی

شکر نقش جهان

شکر میبد – شهرکرد

شکر اقلید

شکر کرج

شکر جنوب

شکر فریمان

ـ