نام محصول
قیمت رسمی هر کیلو(تومان)
شکر نرخ مصوب دولتی

35000+10%

شکر سامانه بازارگاه

————–

فروش در بازار آزاد

41000

موجودی شکر شرکت

اصفهان – همدان – کارون – اقلید – بیستون – شهرکرد – میبد – تربت حیدریه

شکر اصفهان

40450

شکر همدان

40450

شکر کارون

40300

شکر اقلید

40400

شکر بیستون

39900

شکر شهرکرد

39900

شکر میبد

40800

شکر تربت

40800