معرفی خدمات و محصولات:

  • تأمین شکرجهت کارخانجات تبدیلی وبنکداران(داخلی وخارجی)
  • نمایندگی پخش وفروش انواع روغن های خوراکی داخلی وخارجی
  • تأمین کننده انواع حبوبات وغلات
  • نمایندگی فروش انواع برنج پاکستانی وهندی
  • تأمین سایر محصولات (قند،خرما،رب،چای و…)